[Cada un dos tribunais propostos conta co preceptivo membro suplente, aínda que non se indica nesta relación.]

 

Jack Kaakejian. COVID-19 in Online Media: A Comparative Critical Discourse Analysis.

Supervisor: Teresa Sánchez Roura.

Assessment Committee:  Luis Iglesias Rábade (Chair)

Cristina Mourón Figueroa (Secretary)

Manuela Palacios González.

Date of defence: Monday, February 8th, 2021; 16:00; Microsoft Teams

 

Irina Rumbo Calvo. Discourse of news values analysis: Hurricane Laura in online media.

Supervisor: Teresa Sánchez Roura.

Assessment Committee:  Luis Iglesias Rábade (Chair)

Elsa González Álvarez (Secretary)

Manuela Palacios González.

Date of defence: Monday, February 8th, 2021; 16:30; Microsoft Teams