A Xunta de Galicia destaca iMAES polas súas posibilidades de empregabilidade e interese para o coñecemento

No DOG do 11 de abril de 2017 (páx. 17214) a Consellería de Presidencia e Administracións Públicas selecciona tres dos 22 másteres de Arte e Humanidades que existen no Sistema Universitario de Galicia, en función “das súas posibilidades dunha maior empregabilidade e interese para o desenvolvemento do sector produtivo industrial, de servizos, así como o da información e coñecemento de Galicia”. Un deses tres másteres seleccionados é iMAES.

Ligazón:

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170411/AnuncioG0244-050417-0002_gl.pdf

 

Convocadas 100 bolsas de excelencia para cursar estudos de máster no SUG

Resolución do 7 de abril de 2017 da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia, pola que se aproban as bases reguladoras e se procede á convocatoria de cen bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de máster que se inicien no ano 2017 nunha universidade galega.

Os 39 másteres do SUG ofertados para as bolsas de excelencia “seleccionáronse en función das súas posibilidades dunha maior empregabilidade e son de interese para o desenvolvemento do sector produtivo industrial, de servizos, así como o da información e coñecemento de Galicia”.

Inclúense  tres másteres na área de Arte e Humanidades (Anexo I), un deles o Máster de Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións.

Ligazón (DOG 11/04/2017):

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170411/AnuncioG0244-050417-0002_gl.pdf

O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 31 de maio de 2017 ás 24.00 horas.

Admission open for students from outside the European Higher Education Area

Application for admission and enrolment is now open for students from outside the European Higher Education Area; please follow these links:

http://www.usc.es/masteres/gl/masteres/admision-criterios-xerais

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/graos/calendario_academico/201617ampliacion.pdf

Sesión informativa sobre a oferta académica de posgrao na Facultade de Filoloxía da USC

No marco do Plan de Acción Titorial (PAT) 2016-2017, a Facultade de Filoloxía da USC vai organizar unha sesión informativa sobre a oferta de Mestrados da Facultade, concibida para o estudantado que está a cursar o último ano de Grao (4º curso).

 • Data: luns 24 de abril
 • Lugar: Salón de Graos
 • Hora: 17:00

Renovación de la acreditación del título: visita de la Subcomisión de Evaluación

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el Real Decreto 967/2014 de 21 de noviembre, establece que los títulos universitarios oficiales de Máster deberán renovar su acreditación, a partir de la fecha de su verificación, en el plazo máximo de cuatro años.

El proceso de evaluación para la renovación de la acreditación incluye una visita de expertos externos a la Universidad, siendo la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, la encargada de realizar la valoración para la renovación de la acreditación, de acuerdo con los protocolos de evaluación que se establecieron conjuntamente entre las agencias de evaluación que cumplan con los Criterios y Estándares de Calidad.

La visita de expertos externos prevista para la renovación de la acreditación del Máster en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones tendrá lugar en las fechas y lugares indicados a continuación, y de acuerdo con la agenda señalada en este enlace:

 • Fechas: 30 y 31 de marzo
 • Centro: Facultad de Filología, Universidad de Santiago de Compostela
 • Sala de videoconferencias B13, 1ª planta

Workshop on Learner Corpus Research at USC

Drs Susana Doval Suárez and Elsa González Álvarez, with the assistance of graduate student Beatriz Gómez Vidal, have organised a workshop on “Using learner corpora in Second Language Acquisition research: Learner Corpus Research“, under funding from the research groups SCIMITAR and Discourse and Identity.

If you can make it, don’t miss out!

Speaker: Dr Marcus Callies, Professor of English Linguistics, University of Bremen (Germany)

Date:  30th March 2017

Time and place:

 • Part 1: Theoretical overview (16.00-17.30, Room D09)
 • Part 2: Hands-on activity: Comparing the use of reporting verbs across corpora (18.00-19.30, Room D02)

Forthcoming lectures at the Faculty of Philology at UDC

Dr Carolina Núñez Puente, in collaboration with the ‘Comité Ambiental’ of the Faculty of Philology at UDC and the research group CLEU, has organised some great upcoming lectures that will be of interest to us all.

I CICLO DE CHARLAS DO COMITÉ AMBIENTAL

Friday 17 March:

– Speaker: Verónica Baldomir Pardiñas, PhD candidate (UDC)

– Title: “Ecological Agriculture: Myth vs. Reality”

– Time & place: 10:30. Room 2.5

Friday 31 March:

– Speaker: Prof. Gordon Henry, Jr. (Michigan State University)

– Title: “The Native Americans and the Treatment of Nature”

– Time & place: 10:30. Room 2.5

Friday 21 April:

– Speaker: Nelson Rodríguez Avilez, PhD candidate (UDC)

– Title: “Veganism: A Healthy Choice?”

– Time & place: 10:30. Room 2.5

JOINT SEMINAR ON NATIVE AMERICAN LITERATURE AND CULTURE

Monday 3 April:

– Speaker 1: Dr. Lorena Carbonara (University of Bari, Italy)

– Title: “Education for Extinction: Questions of Language and Power in Native American History”

– Speaker 2: Prof. Gordon Henry, Jr. (Michigan State University)

– Title: “Alter(native) Biographies—The Extension of Life Stories and Songs in the Fiction and Poetry of Gordon Henry”

-Time & place: 11:00. Salón de grados

INVITED LECTURE

Tuesday 4 April:

– Speaker: Dr. Lorena Carbonara (University of Bari, Italy)

– Title: “The Linguistic and Visual Representation of Native Americans on the Screen: An Overview”

– Time & place: 12:00. Room 1.1

Santiago-Leuven-Edinburgh Seminar on Grammatical Variation and Change in English

The Santiago-Leuven-Edinburgh Seminar on Grammatical Variation and Change in English will be held at KU Leuven (Flanders) on 4-5 April 2017. It is organised by the research project Gradience and constructionalization in linguistic variation involving the Universities of Santiago de Compostela, Leuven and Edinburgh. The project is funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (grant FFI2014-52188-P; PI: Teresa Fanego).

The seminar is a two-day event, intended specifically for postgraduate students. It is a combination of lectures given by well-established researchers in the field, and workshop sessions where postgrads are given the opportunity to present their own research and receive feedback.

The list of presenters can be found here. It includes students from the Universities of Amsterdam, Antwerp, Bern, UCM, Edinburgh, Freiburg, Leiden, Munich, Santiago de Compostela and Vigo. The ten postgrads from the latter two universities are currently enrolled in our MA and PhD programmes (iMAES and IDAES, respectively).

Lecture Series ‘New Trends in English Studies XIII’ at UDC

The Faculty of Philology at UDC, under the sponsorship of the Research Group Literatura e Cultura Inglesa Moderna e Contemporánea (CLIN) and Banco Santander, is hosting the following lecture series:

Professor Hillaire Kallendorf (in collaboration with Professor Claire Katz), Texas A&M University: “Ethics in disguise: Traces, faces and ghosts in Shakespeare and Levinas”

Professor Katryn Vomero Santos, Texas A&M University: “Shakespeare’s interpreters”

 • Date: Thursday, 16 March 2017
 • Place: Room 1.4, Faculty of Philology at UDC
 • Time: 18.30-20.30

 

 

 

The University of Santiago de Compostela is ranked among the world’s top 200 universities for Modern Languages

The QS World University Rankings, in partnership with Elsevier’s Scopus database, rank the world’s top universities in individual subject areas, covering 46 subjects. The rankings aim to help prospective students identify the world’s leading schools in their chosen field.

Each of the subject rankings is compiled using four sources:

(a) Academic reputation (global survey of academic respondents who identify international institutions they perceive as excellent for research in the given area).

(b) Employer reputation (responses from graduate employers worldwide who identify international institutions they consider excellent for the recruitment of graduates).

(c) Research citations per paper.

(d) H-index.

In the 2017 edition of the QS World University Rankings, the University of Santiago de Compostela is ranked among the world’s top 200 universities for Modern Languages, together with eight other Spanish institutions of higher education, as follows:

 1. Autonomous University of Madrid (51-100)
 2. Complutense University of Madrid (51-100)
 3. Universitat Autònoma de Barcelona (51-100)
 4. University of Barcelona (51-100)
 5. University of Granada (101-150)
 6. University of Salamanca (101-150)
 7. Universitat Pompeu Fabra (101-150)
 8. University of Santiago de Compostela (151-200)
 9. University of Seville (151-200)

Alcalá (top 201-250), Zaragoza (top 201-250) and Alicante (top 251-300) complete the list of Spanish universities featured in the QS World University Rankings for Modern Languages.

Call for Papers: II International Conference ‘The Discourse of Identity’

The competitive research group Discourse and Identity (ref. GRC2015/002), based at the Department of English and German at the USC, is organising the II International Conference ‘The Discourse of Identity’, to be held at the University of Santiago de Compostela on June 8-9, 2017. The deadline for submission of abstracts is April 1, 2017.

Click on these links for the Call for Papers and poster.

 

Relación definitiva de adjudicaciones de las prácticas externas 2016-2017

La relación definitiva de adjudicaciones de las prácticas externas de iMAES para el presente curso 2016-2017 se ha hecho pública hoy, 24 de febrero de 2017, en las páginas webs y tablones informativos de las Facultades de Filología de la UDC y USC y de la Facultad de Filología y Traducción de la UVigo. Se encuentra asimismo disponible en este enlace.

Relación provisional de adjudicaciones de las prácticas externas 2016-2017

La relación provisional de adjudicaciones de las prácticas externas de iMAES para el presente curso 2016-2017 se ha hecho pública hoy, 20 de febrero de 2017, en las páginas webs y tablones informativos de las Facultades de Filología de la UDC y USC y de la Facultad de Filología y Traducción de la UVigo. Se encuentra asimismo disponible aquí.

Lecture Series ‘English Studies & Popular Culture II’ at the Faculty of Philology at USC

The competitive research group Discourse and Identity has organised the second edition of the Lecture Series ‘English Studies & Popular Culture’, under the coordination of Dr Laura Lojo Rodríguez and Jorge Rodríguez Durán.

The event is being held at the Faculty of Philology at the USC from 31st January to 14th March 2017. It comprises presentations by members of staff and students in our PhD and Master’s Degrees (IDAES and iMAES, respectively).

If you can make it, don’t miss out! See for the complete programme:
http://discursoeidentidade.com/wp-content/uploads/2015/11/Programa_Popular_Culture_2.pdf

Relación definitiva de solicitudes admitidas en las prácticas externas 2016-2017

La relación definitiva de solicitudes admitidas en las prácticas externas de iMAES para el presente curso 2016-2017 se ha hecho pública hoy, 14 de febrero de 2017, en las páginas webs y tablones informativos de las Facultades de Filología de la UDC y USC y de la Facultad de Filología y Traducción de la UVigo. Se encuentra asimismo disponible aquí.

Ir arriba