Organizado polo proxecto coordinado por Manuela Palacios O Tropo Animal: Unha Análise Ecofeminista da Cultura Contemporánea de Galicia e Irlanda (PGC2018-093545-B- I00)