TFMs: Oportunidade de Febreiro de 2021

[Cada un dos tribunais propostos conta co preceptivo membro suplente, aínda que non se indica nesta relación.]

 

Antía Fandiño Bon. Videogames and English Language Teaching and Learners. The Users’ Views.

Supervisor: Ignacio Palacios Martínez.

Assessment Committee:  Paloma Núñez Pertejo (Chair)

Mario Cal Varela (Secretary)

Susana Mª Doval Suárez

Date of defence: Tuesday, February 8th, 2022; 10:00; Room 303

 

Ángela Ferreiría Viéitez. A Study on Marlowe’s Mephistopheles and Shakespeare’s Richard III as the Character of the Vice.

Supervisor: Cristina Mourón Figueroa.

Assessment Committee:  Manuela Palacios González (Chair)

Jorge Sacido Romero (Secretary)

Laura Lojo Rodríguez

Date of defence: Friday, February 11th, 2022; 11:30; Room D07

 

Guillermo Santos Sánchez. Exploring Sexism through Corpora: Adjectives in Focus.

Supervisor: Mª Belén Méndez Naya.

Assessment Committee:  Ignacio Palacios Martínez (Chair)

Elsa Mª González Álvarez (Secretary)

Francisco Xabier Fernández Polo

Date of defence: Monday, February 14th, 2022; 17:00; Room B05