Seminar on medieval coronation ceremonies

We are pleased to announce the following seminar to commemorate the 540th Anniversary of Richard III’s coronation. Details follow here:

  • Date and time: Tuesday, 19th December from 16.00 to 19.15 (Salón Graos, Faculty of Philology, USC)
  • Speakers:
    • Cristina Mourón Figueroa («Dous ‘terceiros’ a coroar e un único ritual medieval: as coroacións de Ricardo III e Carlos III»)
    • Santiago López Martínez-Morás («As coroacións dos reis de Francia»)
    • Claudia Fernández Estrada («Coroacións imaxinadas no mundo artúrico»)