No DOG do 11 de abril de 2017 (páx. 17214) a Consellería de Presidencia e Administracións Públicas selecciona tres dos 22 másteres de Arte e Humanidades que existen no Sistema Universitario de Galicia, en función “das súas posibilidades dunha maior empregabilidade e interese para o desenvolvemento do sector produtivo industrial, de servizos, así como o da información e coñecemento de Galicia”. Un deses tres másteres seleccionados é iMAES.

Ligazón:

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170411/AnuncioG0244-050417-0002_gl.pdf