TFM: Oportunidade de setembro de 2023– Convocatorias de defensa pública

[Cada un dos tribunais propostos conta co preceptivo membro suplente, aínda que non se indica nesta relación.]

UDC

1) Ambroa Búa, Sara Ylenia. Adaptacións cinematográficas do ‘Poema de Mulan’: unha análise de estudos culturais.

TITORA: Dra. Carolina Núñez Puente
TRIBUNAL:
– Presidenta: Dra. María Jesús Lorenzo Modia
– Secretario: Dr. Eduardo Barros Grela
– Vogal: Dra. Ana Montoya Reyes
DATA, HORA E LUGAR DA DEFENSA: mércores, 20 de setembro de 2023, ás 10.30 horas (sala 3, Seamus Heaney)

2) López Varela, Alicia. O uso do cine como transmisor de cultura na ensinanza do inglés como idioma extranxeiro.

TITORA: Dra. María Begoña Crespo García
TRIBUNAL:
– Presidenta: Dra. María Jesús Lorenzo Modia
– Secretario: Dr. Eduardo Barros Grela
– Vogal: Dra. Ana Montoya Reyes
DATA, HORA E LUGAR DA DEFENSA: mércores, 20 de setembro de 2023, ás 11.00 horas (sala 3, Seamus Heaney)

3) Souto Lorenzo, Vanessa. Afogando as Mágoas: Análise do Consumo de Alcohol en Dúas Novelas Chick Lit.

TITOR: Dr. David Mitchell Clark Mitchell
TRIBUNAL:
– Presidenta: Dra. María Jesús Lorenzo Modia
– Secretario: Dr. Eduardo Barros Grela
– Vogal: Dra. Ana Montoya Reyes
DATA, HORA E LUGAR DA DEFENSA: mércores, 20 de setembro de 2023, ás 11.30 horas (sala 3, Seamus Heaney)

USC

1) Filloy López, Gonzalo. Critical Thinking through the Teaching of English as a Foreign Language.

TITORA: Dra. Elsa González Álvarez
TRIBUNAL:
– Presidente: Dr. Xabier Fernández Polo
– Secretaria: Dra. Zeltia Blanco Suárez
– Vogal: Dr. Mario Cal Varela
DATA, HORA E LUGAR DA DEFENSA: xoves, 7 de setembro de 2023, ás 10.00 horas (sala de traballo de inglés, 303)

2) Lomba Estévez, Andrea. The First Influencer: How Gossip Girl predicted the Present-Day American Society.

TITORA: Dra. Patricia Fra López
TRIBUNAL:
– Presidente: Dr. Constante González Groba
– Secretaria: Dra. Susana Jiménez Placer
– Vogal: Dra. Cristina Mourón Figueroa
DATA, HORA E LUGAR DA DEFENSA: mércores, 13 de setembro de 2023, ás 12.30 horas (aula B13)

3) Losada Gómez, Helena. “I am determined to prove a villain”: Ideal Kingship in Shakespeare’s Henry V and Richard III.

TITORA: Dra. Cristina Mourón Figueroa
TRIBUNAL:
– Presidenta: Dra. Laura Mª Lojo Rodríguez
– Secretaria: Dra. Noemí Pereira Ares
– Vogal: Dr. Jorge Sacido Romero
DATA, HORA E LUGAR DA DEFENSA: luns, 11 de setembro de 2023, ás 12.00 horas (sala de traballo de inglés, 303)

4) Millán Nogueira, Alejandra. Anglo-Saxon and Scandinavian Women: A Comparative and Contrastive Analysis of Marriage, Sexuality and Motherhood through Vikings.

TITORA: Dra. Cristina Mourón Figueroa
TRIBUNAL:
– Presidenta: Dra. Margarita Estévez Saá
– Secretaria: Dra. María Alonso Alonso
– Vogal: Dra. Noemí Pereira Ares
DATA, HORA E LUGAR DA DEFENSA: luns, 11 de setembro de 2023, ás 11.00 horas (sala de traballo de inglés, 303)

5) Sánchez Masachs, Elena. A comparative analysis of the depiction of family relationships in Things Fall Apart and Purple Hibiscus

TITORA: Dra. Susana Jiménez Placer
TRIBUNAL:
– Presidente: Dr. Constante González Groba
– Secretaria: Dra. Cristina Mourón Figueroa
– Vogal: Dra. Patricia Fra López
DATA, HORA E LUGAR DA DEFENSA: mércores, 13 de setembro de 2023, ás 11.15 horas (aula D02)

6) Villanueva Quiveu, Cristina. The Transmedial Legend of Sweeney Todd

TITOR: Dr. Jorge Sacido Romero
TRIBUNAL:
– Presidenta: Dra. Laura Mª Lojo Rodríguez
– Secretaria: Dra. Noemí Pereira Ares
– Vogal: Dra. Cristina Mourón Figueroa
DATA, HORA E LUGAR DA DEFENSA: luns, 11 de setembro de 2023, ás 10.00 horas (sala de traballo de inglés, 303)